WellfairCy vertrekt vanuit de visie, koers en/of het meerjarenplan van uw organisatie. Dat kan in samenspraak met u en uw key players worden ontwikkeld of als (bestaande) basis worden gebruikt voor het operationaliseren ervan.

 

WellfairCy ontwikkelt vervolgens een operationeel, pragmatisch plan met een taakstellende planning/budgettering. Door dit samen met de verantwoordelijken binnen uw organisatie tot stand te brengen, wordt commitment op inhoud, 'nieuw gedachtengoed' én resultaat geborgd.

 

WellfairCy werkt mee, begeleidt en implementeert naar behoefte van u als opdrachtgever. Dat kan op project- advies of interimbasis. Zij werkt als innovator, motivator, spiegel, activator en begeleider. Dit alles met respect voor de uitgezette koers, de bedrijfseigen kernwaarden en de afgesproken randvoorwaarden.